Tỉ giá: 3,620 Hotline: 1900 6825

Tỷ giá tệ của Thương Đô Logistics tính như thế nào?

- Tỷ giá tệ của Thương Đô Logistics là tỷ giá tự do, tỷ giá này được Thương Đô Logistics tính toán và cân bằng ở mức hợp lý nhất. Nếu có sự thay đổi về giá tệ, chúng tôi sẽ thông báo trên website của Thương Đô Logistics.

- Tỷ giá hiện tại áp dụng là: 1 Tệ = 3.450 VNĐ.

Bài viết liên quan