Tỉ giá: 3,421 Hotline: 1900 6825
Nhập hàng Trung Quốc - THƯƠNG ĐÔ LOGISTICS

Tra cước vận chuyển ước tính

Loại dịch vụ Phí vận chuyển Thời gian nhận hàng dự kiến
Vận chuyển đường bộ 3-5 ngày
Vận chuyển đường sắt 4-7 ngày
Vận chuyển đường không 3 ngày
Vận chuyển đường thủy 15 ngày